Suomen ulkopoliittinen liikkumavara oli hyvin pieni tai olematon toisen maailmansodan jälkeen. Suomi joutui alistumaan Neuvostoliiton tahtoon ja otti puolueettoman roolin idän ja lännen välissä, sanoo tutkija Iro Särkkä Helsingin yliopistosta.