Militärfordon från länder i Nato kör på torsdagen genom västra Sverige på väg till en övning i Norge. Fordonen körs i flera kolonner, som i vissa fall går långsamt. Kolonnerna kan orsaka trafikproblem, eftersom andra trafikanter inte får bryta dem.(TT)