Kolonner av militärfordon från Nato-länder kör i ganska låg fart genom delar av Sverige under veckoslutet. Det kan leda till köer på vägarna, eftersom man inte får köra om och hamna inne i en kolonn. Fordonen är på väg till en stor Nato-övning i Norge, som startar om två veckor.(TT)