Regeringens säkerhetspolitiska analys pekar på en rad fördelar med Nato.