Bland de partier som väntas få makt och inflytande på nationell nivå är det enbart Moderaterna som tydligt har uttryck sig positivt om att den nya stambanan Ostlänken ska byggas.