En polisinsats mot människohandel resulterade i total 18 anmälningar under vecka 45 i Polisregion öst – 17 gällde sexköp och en koppleri.