Det råder ingen tvekan om att ekonomin blivit alltmer globaliserat. Nationalstaten har dock visat sig vara oerhört motståndskraftig och är långt ifrån obsolet, skriver Arash Heydarian Pashakhanlou på Försvarshögskolan.