För tio år sedan gick Lehman Brothers i konkurs. Finanskrisen skulle ta lång tid att bli av med. Internationellt samarbete var nyckeln.