Yngre hushåll vinner generellt sett på fallande bostadspriser, medan de äldre förlorar. Det säger nationalekonomen Roine Vestman på Stockholms universitet.