Mycket står på spel i dagens lokalval – inte minst Erdogans prestige.