Av de drygt 20 myndigheter och organisationer som fått tycka till om Trafikverkets förslag är nästan alla negativa till en hastighetssänkning på E14. Bara polisen svarar att de inte har några invändningar.