Den amerikanska delstaten Indiana är på väg att bli den första som beslutar om skärpt abortlagstiftning sedan högsta domstolen undanröjde domen Roe mot Wade som garanterade aborträtten i hela landet. Båda kamrarna i delstatskongressen röstade på fredagen för lagförslaget.