Myndigheter tolkar lagen olika • ”Bara kroppen lever, inte hjärnan.”