Uppskjutningen av Nasas ”Parker Solar Probe” blev till slut lyckad. Sonden ska nu komma närmare solen än man någonsin kommit förut.