Tre dagar efter uppskjutningen från Florida presterar månfarkosten Orion "över förväntan", enligt USA:s rymdstyrelse Nasa.