Enligt Svenska Taxiförbundet finns det i dag totalt i landet ett 100-tal företagsliknande svarttaxigrupper på Facebook. Företeelsen är mest utbredd i mellanstora städer, och allra mest i Norrland. Sundsvall ligger sexa i taxiförbundets granskning och där uppges runt 6 700 personer – ungefär var 15:e kommuninvånare – vara medlem i en svarttaxigrupp.