Dan Olofsson döms till villkorlig dom och böter. Percy Nilsson frias i samma mål.