Antalet patienter med bekräftad eller misstänkt covid-19 har närmare halverats på Södertälje sjukhus den senaste veckan – vilket kan ha en direkt koppling till att avsevärt färre stora fester hållits i kommunen på sistone, tror chefläkaren Lena Sunnermalm.