Mellan 00:40 och 3:34 var 269 av elbolaget Ellevios kunder i Hudiksvall strömlösa.