Minst 95 bostäder har utrymts i Malvik, nära Trondheim i Norge, efter att ett jordskred ägt rum längs E6 på nordsidan av Stavsjøfjelltunneln.