Emma Bouvin: Jag hade faktiskt högre förväntningar på er föräldrar.