Sölvesborg behöver nya bostäder. Men när kommunen planerar byggen krockar det med bokskogar. Eller havsnivåhöjningen. Här är tre infekterade byggstrider.