Hur man når målen är mindre viktigt – bara budget hålls och eleverna får godkänt.