I skolan ska alla barn känna sig trygga och få det stöd och den stimulans de behöver. Men verkligheten lever inte upp till skollagens ideal. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har beskrivit skolan som huvudleverantör av utanförskap i samhället. Läs vår artikelserie om hemmasittare, barn som inte klarar av att gå till en skola där de mår dåligt och istället isolerar sig i hemmet.