När svenska och nordiska väljare lägger taktiken åt sidan, glömmer regeringsbildningar och röstar med hjärtat går den politiska utvecklingen åt ett helt annat håll än i övriga Europa. Det är en av slutsatserna efter EU-valet. Här är tre områden där Sverige och övriga Norden gick i en annan riktning än i många andra EU-länder.