Sällan har svenskarna känt sig så sårbara. Hur klarade landet utsattheten under 1939-1940 när andra världskriget rasade vid landets gränser? Vad tänkte människorna? Agerade regeringen rationellt? Det dramatiska skedet skildras nu i en ny bok av historikern Henrik Berggren.(TT)