Plötsligt var 54 av 78 anställda sjukskrivna – och många av de gamla döda.