Barnrättskonversationen är en nystartad arena för aktörer som arbetar med att säkra barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Här möts de för en diskussion om svårigheter och framgångar. Andra delen av två.