En länge vilande konflikt har trappats upp – blodigaste striderna på över 25 år.