I höstas uppmättes det radioaktiva ämnet rutenium-106 på flera håll i Europa. Fortfarande har experter från flera länder inte lyckats fastställa källan.(TT)