Italienska myndigheter har beslutat att beslagta en yacht som har kopplats till Rysslands president Vladimir Putin, rapporterar Reuters.Det italienska finansministeriet säger att orsaken till beslagtagandet är yachtens koppling till ”framstående medlemmar av den ryska regeringen”.