Få fall är så uppmärksammade, omskrivna och föremål för så många spekulationer som gåtan Viola Widegren.