Sveriges offentliga digitala tjänster visar tecken på brister i tillgänglighet och på att de håller varierande kvalité och de halkar efter internationellt, enligt ett pressmeddelande från Riksrevisionen.