Högerextrema medier har publicerat uppgifter om anställda på MPRT.