Bolaget ska ha förgiftat mark som tillhör ursprungsbefolkningen i Brasilien.