Under 2018 anmälde svenska myndigheter in nästan 300 it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men viljan att polisanmäla har sjunkit och bara en tiondel av de allvarligare attackerna polisanmäldes. – Jag är förvånad över att det är så få allvarliga angrepp som har rapporterats, säger Robert Jonsson, operativ chef för cybersäkerhet på MSB.