Svenska kraftnät det som en ”säkerhetsskyddsincident”.