Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bad allmänheten i Norrlandslänen att skicka in fästingar. Resultatet blev bättre än väntat och nu saknas resurser att analysera alla exemplar. Dessutom hittade forskarna fler ovanliga jättefästingar.(TT)