Svenska tullen har dom senaste månaderna gjort flera rekordstora beslag av kokain.