Mutationerna av covid-19 ökar i länet. Under vecka sju upptäcktes den brittiska varianten hos en femtedel av alla positiva. Detta är något som oroar smittskyddsläkare Signar Mäkitalo. – Det är väldigt allvarligt. Mutationerna smittar lättare, säger han.