Det tre-åriga musselprojektet i Kalmar län är nu avslutat men odlingen ska inte avvecklas eftersom det har gett bra resultat. Men förhoppningen är att hitta privata finansiärer som vill vara med och skapa musselodlingar i större skala.