På Kulturskolan i Södertälje ser man en viss intresseminskning för blåsinstrument. Dessutom kan det vara svårt att få barnen att hålla ut när det är motigt eller tråkigt att öva på sitt instrument. Pedagogerna Sonny Esping och Kjerstin Tanghøj önskar ibland ett större engagemang från föräldrarna för att barnen ska orka hålla i sitt spelande.