Är vi rädda för tystnad? Ja, hävdar Claes Möller, professor och överläkare vid audiologiska kliniken i Örebro. Han har kartlagt 300 ungdomars musikvanor och hur de påverkar hörseln. Resultatet: ”Det visar lite oroande tecken”.