Musica Vitae, Växjös ”egen” kammarorkester, har en intensiv höst framför sig. Avgående orkesterchefen, Susanne Rydén, berättar om orkesterns höstprogram.