Norrköpings stadsmuseums tillförordnade chef, Maria Modig, får göra skäl för sitt efternamn i dessa dagar. Det stormar kring utställningen Medlöperi och Motstånd.