Den amerikanska fotografen Shane Balkowitsch ville förvandla sitt fotografi av Greta Thunberg i Standing Rock-reservatet till en…