Martin Gelin: I förhöret lyckades Demokraterna gång på gång få honom att poängtera detta.