Camilla Asp, generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, besökte under måndagen Gävle slott för att träffa representanter från de översvämningsdrabbade kommunerna, Gästrike räddningstjänst och länsstyrelsen i Gävleborg. Syftet var att dra lärdom inför framtida översvämningar.