Under måndagen slog den svensksomaliska läkarföreningen larm om att sex av de 15 personer som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet var just svensksomalier. Kritik riktades mot ansvariga myndigheter. Informationen på andra språk var bristfällig och kom för sent. – Ju förr desto bättre gäller i alla lägen. Men ibland är man senare än man vill, säger MSB:s kommunikationsdirektör...