Den gångna sommarens torka med skogsbränder, foderbrist och låga grundvattennivåer som följd visar på behovet av ökad kunskap om hur samhället ska hantera parallella naturrelaterade kriser. Det anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som avsätter forskningsmedel till detta.(TT)